info@birdgroup.be

COVID-19

CORONA (UPDATE 25 OKTOBER 2021)

 

Hier voor een presentatie over de boostervaccinatie

Klik hier om de onderstaande tekst om te downloaden

Voor een antwoord op de meeste vragen rond de vaccinatie tegen COVID-19 bij IBD patiënten (inclusief info over het boostervaccin)verwijzen we graag naar dit overzicht dat werd samengesteld door het educationele comité van BIRD: klik onderaan deze pagina om dit te downloaden

 

INFORMATIE VOOR PATIËNTEN MET INFLAMMATOIRE DARMZIEKTEN IN BELGIË TIJDENS DE COVID-19 PANDEMIE

De federale overheid vraagt de gehele Belgische bevolking basishygiënemaatregelen zorgvuldig toe te passen. Deze zijn beschikbaar op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/ of via de informatieve telefoonlijn: 0800 14689 (8-20 uur)

Bovendien kunnen er op provinciaal of stedelijk niveau nog additionele regels gelden. Gelieve hiervoor de plaatselijke infokanalen te raadplegen

 De Belgische IBD Research and Development Group (BIRD) volgt de evolutie in België en internationaal op de voet. De groep heeft regelmatig contact met nationale en internationale autoriteiten om in realtime de meest rationele informatie te verstrekken.

 

A. ALGEMENE INFORMATIE:

 • Er zijn momenteel geen gegevens die erop wijzen dat immunosuppressieve therapie / biotherapieën die worden gebruikt bij chronische ontstekingsziekten het risico op het oplopen van een Covid-19-infectie zouden vergroten.
 • De ernst van een Covid-19-infectie wordt soms in verband gebracht met bijkomende infecties (bovenop de COVID), vandaar het belang van een up-to-date aanbevolen vaccinatiestatus (pneumokokkenvaccinatie, griepvaccinatie).
 • Er is geen aanbevolen profylactische behandeling, maar zeer strikte beperking van uw sociaal contact en een grote sociale afstand zal de kans op infectie helpen verkleinen.
 • Oudere patiënten die ook lijden aan andere gezondheidsproblemen (overgewicht , neiging tot suikerziekte, hoge bloeddruk en / of hartziekten) moeten een zeer strikte quarantaine toepassen
 • Patiënten die behandeld worden met systemische steroïden (bvb Medrol), azathioprine of combinatietherapie (bvb. azathioprine en infliximab) én die werken in “hoge-risico” condities (zoals ziekenhuismedewerkers, thuisverpleging, zorgkundigen in ziekenhuizen / woon- zorgcentra) zouden, indien mogelijk, moeten tewerkgesteld worden in de zones met het laagste risico.

 

B. ALS U GEEN SYMPTOMEN HEEFT:

1. Onderbreek uw behandeling niet voor preventieve doeleinden, omdat u hierdoor het risico loopt op een geleidelijke hervatting van uw ontstekingsziekte.

2. Volg de standaard richtlijnen voor infectiepreventie Covid-19:

 • Was je handen vaak met water en zeep: Regelmatig handen wassen met water en zeep en / of gebruik van een oplossing op alcoholbasis, vooral voor de maaltijd, na het verlaten van uw woning en na gebruik van het toilet.
 • Hou minstens 1,5 meter afstand van anderen.
 • Maak van de gelegenheid gebruik om te stoppen met roken
 • Beperk je fysieke contacten: Geef geen handdruk of kus niet meer om elkaar te begroeten. Raak uw gezicht / mond en ook uw mondneusmasker niet aan met uw handen.
 • Draag een mondneusmasker in de plaatsen waar het verplicht is en op drukke openbare plaatsen.
 • De noodzaak van reizen naar het buitenland moet zorgvuldig worden afgewogen. Wanneer dit toch gebeurt, controleer voor uw vertrek goed de status van het gebied waar u naartoe zou gaan (groen, oranje, rood) en volg de richtlijnen i.v.m thuiskomst zorgvuldig op. Let wel, deze kunnen heel snel wijzigen, voor een actueel overzicht, raadpleeg  (https://diplomatie.belgium.be/nl).

 

C. INDIEN U SYMPTOMEN HEEFT (KOORTS, HOEST, MOEILIJKE ADEMHALING)

1. Neem eerst telefonisch of per e-mail contact op met uw huisarts of gastro-enteroloog. Hij / zij helpt je de beste oriëntatie te vinden.

2. Ga niet rechtstreeks naar uw huisarts of naar uw gastro-enteroloog in het ziekenhuis, noch naar een spoedeisende hulp als uw klinische toestand dat toelaat.

3. De beslissing om uw behandeling stop te zetten of te handhaven, wordt per geval genomen door uw specialist, in samenwerking met specialisten in infectieziekten.

4. Draag een chirurgisch masker om de mensen om je heen te beschermen.

5. Als u de indicatie heeft gekregen om thuis te blijven, volgt u de standaard richtlijnen voor infectiepreventie Covid-19:

 • Regelmatig handen wassen en / of gebruik van een hydro-alcoholische oplossing, vooral voor de maaltijd en na gebruik van het toilet.
 • Hoest of nies in uw elleboog. Gebruik tissues voor eenmalig gebruik.
 • Vermijd contact binnen 2 meter met uw omgeving en raak uw gezicht / mond niet aan met uw handen.
 • Wees zorgvulding in het volgen van instructies rond isolatie thuis voor u en uw familie 

 

D. ORGANISATIE VAN IBD CONSULTATIE EN INFUUSBEZOEKEN

Er gelden nog steeds strikte voorschriften voor iedereen die naar het ziekenhuis komt voor een raadpleging, voor de infuuseenheid of voor een endoscopie.

Patiënten die in het dagziekenhuis intraveneuze therapie krijgen, moeten hun behandeling voortzetten zoals voorgeschreven door hun arts. Medisch gezien is er dus geen reden het infuus uit te stellen. Omwille van logistieke redenen (ten gevolge van de huidige grote drukte in de ziekenhuizen), is het mogelijk dat op sommige plaatsen de infusies worden uitgesteld. Het is aanbevolen om uw gastro-enteroloog te contacteren om na te gaan of het gelande infuus kan doorgaan.

Patiënten die via de mond of subcutaan worden behandeld, moeten hun behandeling voortzetten en ervoor zorgen dat de voorraad in hun apotheek voldoende is.

Ten slotte worden patiënten die momenteel in een klinische studie zijn opgenomen, verzocht contact op te nemen met hun lokale gastro-enterologen of studie coördinator.

Gebruik zeer strikte hygiëne maatregelen vooraleer te vertrekken naar het ziekenhuis, in het ziekenhuis en bij thuiskomst.

Bijzonder aandacht is aangewezen indien u recent reisde:

Hebt u een afspraak en was u in de voorbije 2 weken in een oranje of rode zone in België of in het buitenland, of was u contactpersoon van iemand met bevestigde Covid-19, lees dan thuis vooraf eerst de richtlijnen na uit het land waaruit u in- of doorreist èn de op te volgen richtlijnen in België (https://www.info-coronavirus.be).

Momenteel moet iedereen die uit een rode zone of van buiten de EU België in reist, getest worden en een verplichte quarantaine ondergaan.  Vanuit oranje zones wordt dat sterk aanbevolen. Het actuele overzicht van de zones vindt u op de website van buitenlandse zaken (https://diplomatie.belgium.be/nl).

Deze maatregelen kunnen wijzigen in de tijd, dus ga ze kort voor vertrek na. Bij twijfel, contacteert u uw gastro team over de te volgen richtlijnen.

 

Bij voorbaat dank voor het niet verzadigen van de telefoonlijn en om het telefonisch contact te beperken voor ernstige gevallen en in geval van nood.

Gezien de situatie dagelijks kan veranderen, raden wij aan onze website regelmatig te checken op www.birdgroup.be

 

Het bestuur van de Belgische IBD-groep
Dr F Baert, Dr P Bossuyt, Dr A Posen, Prof JF Rahier, Dr A Cremer, Dr J Sabino