info@birdgroup.be

Colitis ulcerosa

Colitis ulcerosa

CARUC-ASA

ChAracterizing the Remission status in patients with Ulcerative Colitis treated by 5-ASA
EudraCT number: 2022-001683-10
Includeert momenteel
Onderzoeker: Prof. Dr. Catherine Reenaers

 

SULTAN study

uStekinumab in Ulcerative colitis, a real-life effectiveNess study is open for inclusion. SULTAN is a retrospective study coordinated by the IBD team of UZ Ghent that aims at describing the effectiveness and safety of ustekinumab in ulcerative colitis.
Includeert momenteel
Onderzoeker: Prof. Dr. Triana Lobaton

 

I-CARE

Ibd CAncer and seRious infections in Europe
EudraCT NUMBER: 2014-004728-23
Lopende studie
Onderzoeker:
Prof. Dr. Laurent Peyrin-Biroulet
Onderzoekers voor België: Prof. Dr. Jean-François Rahier - Dr. Filip Baert

 

PACIFIC

Study of the inter-individual variation of PhArmaCo-kinetics of Infliximab during treatment Induction in patients with Crohn’s disease and ulcerative Colitis (PACIFIC)- EudraCT Number: 2015-004618-10
Voltooid/analyse in uitvoering
Onderzoeker: Prof. Dr. Denis Franchimont

 

UR-CARE

Beschrijving:

Het UR-CARE (United Registries for Clinical Assessment and Research) platform is ontwikkeld door IBDIM- IBD in Motion GmbH, de onderzoeksafdeling van de European Crohn and Colitis Organisation (ECCO). ECCO is een Europese non-profitorganisatie die zich inzet voor verbetering van de zorg op het gebied van IBD.
UR-CARE is een online register dat gegevens over inflammatoire darmziekten (IBD) van patiënten vastlegt. UR-CARE is ontwikkeld met het doel om met de door uw arts verzamelde gegevens wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Met de nieuwe kennis en inzichten die verworven worden uit UR-CARE hopen de artsen-onderzoekers in de toekomst de behandeling van patiënten die getroffen zijn door IBD nog verder te kunnen verbeteren. Dit platform is dus van groot belang voor patiënten en zorgverleners (bijvoorbeeld artsen, IBD-verpleegkundigen en -onderzoekers).
UR-CARE is beschikbaar voor studiegroepen (bijv. BIRD is de Belgische, nationale studiegroep binnen UR-CARE) en aan individuele deelnemende centra.

Doelstellingen:

Het UR-CARE platform is ontworpen om de dagelijkse klinische praktijk te verbeteren en om retrospectieve studies op lokaal, nationaal en internationaal niveau uit te voeren op het gebied van IBD.
UR-CARE zal ook gebruikt worden om algemene samenvattende rapporten te creëren en te downloaden van de gegevens binnen UR-CARE om zo een beter inzicht te krijgen in de omvang van de IBD karakteristieken en behandelingen op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Deze rapporten bevatten enkel geaggregeerde en geanonimiseerde data en zullen op geregelde tijdstippen worden opgemaakt en gedeeld met de leden van een studiegroep (bv. BIRD, met name op de 3-maandelijkse bijeenkomsten (“general assemblies”)) en met de deelnemende centra (via nieuwsbrieven en andere communicatie in het kader van UR-CARE) en in jaarlijkse of tussentijdse samenvattende rapporten van de patiëntenkarakteristieken. Samenvattende rapporten met geanonimiseerde en geaggregeerde data kunnen gedeeld worden met (niet-)commerciële partners.


Binnen dit project heeft BIRD als doel een nationale databank van IBD gegevens (het BIRD register) op te bouwen, gebruikmakend van het UR-CARE platform om bovenstaande beschreven doeleinden uit te voeren op nationaal niveau. Hiervoor heeft BIRD samen met de geïnteresseerde Belgische centra een nationale studiegroep opgericht voor de ontwikkeling van het BIRD register, om met dit register retrospectieve studies op nationale niveau uit te voeren en om algemene samenvattende rapporten van de patiëntenkarakteristieken uit het BIRD register te genereren. Hierbij zal BIRD optreden als verantwoordelijke voor de verwerking met betrekking tot het gebruik van uw gegevens in UR-CARE op nationaal niveau. BIRD, als nationale studiegroep, zal toegang krijgen tot de gepseudonimiseerde (=uw identiteit zal worden vervangen door een identificatiecode in de studie) medische gegevens van de deelnemende centra en dit zal formeel worden overeengekomen in de nationale studiegroepovereenkomst tussen BIRD en de individuele deelnemende centrum.
Alleen de arts-onderzoeker, of één van zijn/haar onderzoeksmedewerkers, van uw plaatselijke ziekenhuis die toegang hebben tot UR-CARE kunnen uw persoonsgegevens en medische gegevens aanpassen en/of vervolledigen in het UR-CARE platform. De plaatselijke instelling blijft altijd de eigenaar van de gegevens die door deze instelling in UR-CARE worden ingevoerd.
Alle nieuwe onderzoeksprojecten waarbij gebruik wordt gemaakt van het UR-CARE data platform zullen algemeen aangekondigd worden via de ECCO website (https://www.ecco-ibd.eu/index.php/science/ur-care/item/study-projects.html) voor internationale studies en op de BIRD website (https://www.birdgroup.be) voor nationale studies en/of via een individuele informatiebrief (bv. via MyNexuzHealth).


Link naar website(s) met bijkomende informatie
https://www.ecco-ibd.eu/science/ur-care.html